Management

Management Perusahaan

Dewan Komisaris :

avatar avatar
Akbar Budiman,S.H. Amin Jaya, S. Pd.
Komisaris Utama/ Komisaris Independen Komisaris

 

Direksi dan Menejemen :

avatar avatar
Agung Maulana Arofah, S. Sos
Direktur Utama Direktur

 

Sekretaris Perusahaan :

avatar
Aliando Syuyuti Nizam
Sekretaris Perusahaan